Манай компани нь 2011 оноос эхлэн барилга угсралтын салбарт үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж ирсэн бөгөөд удирдлага зохион байгуулалт, ажиллах хүч, материаллаг баазын хувьд бэхжиж одоогоор 180 гаруй чадварлаг мэргэжлийн инженер техникийн ажилчид, 20 орчим санхүүгийн албаны нийт 200 гаруй ажиллах хүчинтэй байна.