Хотын А бүс, Автомашины зогсоол, Спорт заал

Маргад төв

Оффисын таатай орчин

Багшийн дээдийн автобусны буудлаас 100 орчин метр, Автомашины том согсоолтой.